Inkörsporten till tyngre droger?

Större delen av motståndarna till legalisering säger att cannabis och hasch är inkörsporten till tyngre droger. Att man kommer till den punkten tillslut, att det leder till brukandet av andra droger.

 

Hur står det till med denna fråga egentligen? Är det så att cannabis bidrar till intag av andra droger? Kan cannabis vara inkörsporten till t.ex. heroin?

 

Studier visar att hasch och cannabis kan vara en inkörsport till tyngre droger

 

Nu är denna studie ett par år gammal men den visar ändå på att det kan finnas ett samband. Inga tester har gjorts på människor, i det här fallet är det råttor som har använts i studien.

 

Sambandet har diskuterats länge, i samhället har man sett att missbrukare som använder heroin har börjat med att ta ”lättare droger” som hasch och cannabis. Det är ett känt faktum men det har inte funnits svenska vetenskapliga studier som bevisar det. Påståenden har slagits ifrån som skrämselpropaganda av individer som är för legalisering av cannabis i Sverige och övriga världen.

 

Den studie som vi pratar om har utförts på Karolinska institutet av forskaren Maria Ellgren och hennes kollegor.

 

Deras experiment gick ut på att ta råttor som var i ett stadie som liknar människans tonårstid, den tid då hjärnan utvecklas och där en drog kan påverka utvecklingen. En grupp av råttorna fick THC injicerat under en tid medan andra råttor inte fick det. Efter att studien började fick båda grupperna tillgång till heroin i sina burar. Heroinet tilldelades genom självbetjäning, råttorna valde själva om de ville använda heroinet eller inte.

 

Det visade sig sedan att råttorna som fick THC använde heroin i allt större utsträckning än de som inte hade blivit injicerad. De använde betydligt större doser än de andra. Maria Ellgren drog slutsatsen att användningen i unga år när hjärnan är känslig ger effekt på hjärnan och kan bidra till ett missbruk av andra droger.

 

Även om det är en studie utförd på råttor så går det att se likheter med oss människor. Vi nämner i inledningen att det är något som vi har kollat på under en längre tid fast det saknas vetenskapliga bevis för att det verkligen stämmer. Maria Ellgrens studie är något som öppnade ögonen för många och gav de som är mot legaliseringen mer fakta att gå på när man ska utforma sina kampanjer.

 

Sedan finns det andra negativa effekter som cannabisrökare kan drabbas av. Det är något som vi också belyser här på sidan. Vi tar också upp de positiva effekterna av cannabis eftersom drogen nyttjas för att lindra sjukdomar.

Vill du veta mer om studien på Karolinska institutet så ska du titta på denna video med Maria Ellgren där hon förklara mer om belöningssystemen och effekterna av cannabis.

http://www.ur.se/Produkter/175087-UR-Samtiden-Fakta-om-cannabis-Beloningssystemet

Videon är tillgänglig till den 1 juli 2018.