Italienare vill legalisera cannabis

Cannabis 01 bgiu

Italienska politiker vill legalisera cannabis och anpassa sig till den situation som nu är i landet. Många ungdomar och vuxna har testat drogen, talet är så stort som fyra av tio italienare som har rökt cannabis. Det är en stor marknad även där och nu är det olagligt att odla, bruka och sälja vidare.

Det Demokratiska partiet som är ett av de mest inflytelserika i deras regering lägger nu fram detta förslag. Självklart kommer det att finnas lagar och regler kring detta och ungefär så här kommer det att se ut:

Du ska få odla cannabis hemma, max fem plantor

Du får ha 15 gram i hemmet och 5 gram med dig utanför hemmet

18 års åldersgräns på allt cannabisbruk

Större grupper kan få tillstånd att odla upp till 250 plantor och sälja vidare med speciella tillsttånd

Cannabisrökning ska vara förbjuden på offentliga platser

Rökning och bilkörning får inte kombineras

Jobbar med missbrukare ”positiv till legaliseringen”

Gruppen Abele i Turin som jobbar med missbrukare är positiv till legaliseringen och ser att förslaget kan göra nytta, även om de vet att cannabis är skadligt så är det tid att anpassa sig. I och med att det blir lagligt kan man få mer kontroll på missbruket och hjälpa människor mycket snabbare.

Lagförslaget ska diskuteras vidare och man måste först avvakta samt studera andra länder. Hur har utgången varit där? Abele tar upp Holland som ett exempel och där har användandet inte gått upp efter cannabis blev legaliserat.

Italiens antimaffia har också ställt sig i ledet av positiva röster. Denna grupp jobbar med att stävja brottsligheten som till viss del livnär sig på försäljning av droger som cannabis. De säger att det är svårare att hjälpa med de straff som finns idag, det har inte fungerat alls.

Vad som händer i Italiens ska bli intressant för om fler länder legaliserar cannabis kan det bli som ett ”praxis” för andra. Som i detta exempel så tittar man på Holland, den studien kan till viss del ligga som grund till beslut som tas på regeringsnivå.

Det rör sig ganska mycket internationellt men inte i Sverige. Förespråkarna fortsätter sin kamp men media har tystnat i ämnet.

Cannabispartiet är varken för eller mot en legalisering av några droger. Vi tar upp allas argument, alla för och nackdelar och vi ska inte stå på någons sida. Helheten är vi ute efter.

 

Comments are closed.