Negativa effekter av cannabis

Cannabis sägs ha både positiva och negativa effekter, här går vi igenom vad de negativa effekterna är. Effekterna som är skrivna här kommer från vård och sjukhusstatistik från olika länder.

Tobaksrök, snus och alkohol är också något som kan skapa ohälsa bland personer som brukar dem. Där finns det dock betydligt mer forskning, med statistik som verkligen bevisar vad de skadliga effekterna är. Mycket beror på att tobak och alkohol är lagliga droger enligt den svenska lagen och det är cannabis inte. Mer pengar finns till en sådan forskning då det är en del av vårt samhälle. Visst finns det pengar till drogmissbruk och andra missbruk. Spelmissbruk och forskning på detta är också någonting relativt nytt, spelmissbruk uppmärksammandet så sent som på 80-talet i USA och i Sverige på 90-talet [1].

Andningsorgan och hjärta, kärl

Det finns stöd för att cannabis har en skadlig effekt på andningsorgan, hjärta och kärl i kroppen. Cannabis kan ge upphov till bronkit som är en inflammation långt ner i luftrören, i bronkerna. Rökning är en vanlig orsak till bronkit och i majoriteten av fallen så brukas cannabis genom inhalering, antingen som ren form eller utblandat med tobak. I folkmun brukar bronkit kallas för ”rökhosta”. Även THC tillför till en irritation i bronkerna.

Hjärt- och kärlkomplikationer har hittats hos cannabisbrukare och man har sett samband mellan rökningen och komplikationer som uppstår [2].

Cannabis krymper hjärnan

En färsk studie från USA visar att hjärnans kapacitet minskar. Studien är också unik eftersom den jämför sambanden mellan cannabisbruk och Schizofreni, något som inte har studerats förut. Forskningen är från 2014 så det kan finnas nya uppgifter men denna visar på att användningen av cannabis påverkar hjärnan på ungefär samma sätt om sjukdomen Schizofreni gör. Rökning av marijuana också dessutom förvärra tillståndet hos en individ som har Schizofreni.

Testet utfördes på ett hundratal ungdomar som var mellan åldrarna 16-17. En grupp hade Schizofreni och rökte dessutom cannabis under tre år, en annan grupp hade Schizofreni men de brukade inte cannabis. De ungdomar som hade rökt cannabis hade en förminskad del i hjärnbarken som troligen hade uppkommit av ett minskat antal av nervceller. Hela 90 % av de som deltog i studien hade fått sin sjukdom Schizofreni efter att de hade brukat cannabis. Det visar på att drogen kan utlösa sjukdomen [3].

Mer forskning fortgår och man jobbar snabbare i andra länder eftersom det ligger uppe som förslag att legalisera i allt större utsträckning. Forskningen används som underlag till att stoppa beslut som tas på regeringsnivå. I Sverige har vi inte denna fråga uppe än och därför forskar man inte lika intensivt men andra studier kan naturligtvis användas av svenska motståndare också.

Källor

[1] https://www.casinon.com/ovrigt/hjalp-mot-spelmissbruk-svensk-historia/ (2015-11-25) Casinon.com, svensk informationssida om nätspel med artiklar om spelmissbruk förr och nu.

[2] http://www.ufold.uu.se/Nyhet/?tarContentId=313686 (2015-11-25) Uppsala Universitet uu.se Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

[3] http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/ (2015-11-25) oxfordjournals.org/en Oxford University Press