Positiva effekter av cannabis

För eller mot en legalisering av cannabis, oavsett vart man står så finns det argument. Här tänkte vi skriva upp de positiva effekterna som vi kan hitta.

Det är framförallt inom sjukvården som man hävdar att cannabis kan hjälpa. I vissa länder är det lagligt att använda cannabis av medicinska skäl. Länderna har då godkänt cannabis som ett läkemedel och svenska Läkemedelsverket utsattes för stort tryck, de var tvungen att ta ställning till om cannabis skulle klassas som läkemedel eller ej. En svensk läkare hade ansökt om att få skriva ut det holländska läkemedlet Bedrocan till en patient. Bedrocan är ett läkemedel som innehåller oprocessad marijuana. Läkemedelsverket avslog dock den förfrågan. [1]

Det finns läkemedel som innehåller cannabinoider men detta är inte lika ”rent” som det ovannämnda märket. Sativex och Marinol är två läkemedel som kan skrivas ut till t.ex. människor som har MS.

Lindrar ångest och smärta

I vissa delstater i USA kan man få medicinskt marijuana utskrivet om man behöver det mot smärta eller ångest. Det ska också hjälpa mot illamående och en ögonsjukdom som kallas för glaukom. Det finns inget vetenskapligt än som visar alla positiva effekter av användningen av cannabis men man har haft framgångar hos patienter i de delstater där det är godkänt som läkemedel. [2]

Användningen historiskt

Cannabis har används i medicinskt syfte fram till 1800-talet men det var då som nya droger kom in i bilden. Det blev helt enkelt för svårt att använda cannabis på ett effektivt sätt när man började att injicera preparat. Cannabis är svårlösligt och andra droger som aspirin och framförallt morfin tog över. Det var enklare helt enkelt att behandla en patient på det sättet. Man trodde också att morfin inte var beroendeframkallande om det injicerades direkt in i blodet på patienten.[3]

Effekterna av cannabis kan alltså vara till en fördel till vissa individer i samhället. De flesta vill legalisera av de anledningen och inte till ett vardagligt bruk i stil med alkohol och tobak. Droger är olagliga och det tjänas otaliga miljarder kronor varje vecka på drogförsäljning i världen. Oftast är det kriminella ligor som ligger bakom tillverkning, smuggling och försäljning av droger, det är mycket vanligt att oskyldiga människor blir utnyttjade och dör i den processen. Cannabis skördar också många offer fram tills att det når själva brukaren. Det är ett krig som pågår mot droger och de som sitter på toppen av drogpyramiden och därför är det svårt att få en drog legaliserad. Skulle de hjälpa om man kan köpa cannabis lagligt och samtidigt bidra till att drogerna drar in ”vita pengar”? Det är också något man kan tänka på.

 

[1] https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Narkotikaklassade-lakemedel/Cannabis/ (2015-12-01) Läkemedelsverket Sverige

[2] http://www.svd.se/medicinsk-revolution-pa-grasniva (2015-12-01) Svenska Dagbladet

[3] http://www.accentmagasin.se/politik/cannabis-som-laglig-medicin-%E2%80%93-nu-i-sverige/ (2015-12-01) accent Svensk tidning om droger och nykterhet. IOGT-NTO:s medlemstidning